God Man, Förvaltare och Förmyndare

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Lessebo kommun är från den 1 januari 2019 med i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Alvesta, Tingsryd och Växjö.

Det nya namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Växjö kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, 352 31 Växjö

Den gemensamma organisationen ger flera fördelar:

  • Bredare samlad kompetens – möjligheter till spetskompetens
  • Lättare att rekrytera och behålla personal
  • Minskad sårbarhet
  • Effektiv handläggning
  • Förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare

Vad är överförmyndarnämnden?

Överförmyndarnämnden är en tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med nämndens tillsyn är att motverka rättsförluster hos personer som inte själva kan bevaka sin rätt. Överförmyndarnämnden är en myndighet för den enskilde (huvudmännen, omyndiga).

Överförmyndarnämnden bereder ärenden om godmanskap och förvaltarskap. Tingsrätten tar sedan beslut om ärendena.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 31 december 2018
Publicerad: 12 december 2016 kl. 14.46
TypeError: null has no such function "getNode"