Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät. Verksamheten är reglerad i socialtjänstlagen. Den säger att en person som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat och ska vara en tillfällig insats, i avvaktan på annan inkomst.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2019
Publicerad: 12 december 2016 kl. 14.46

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Tommy Nyberg -  IFO-chef
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17