Familj, barn och ungdom

Har du frågor eller behöver du stöd när det gäller din familj? Är du oroad för ett barn?

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Du kan ringa till oss på 0478 - 125 10 och prata med en socialsekreterare som arbetar speciellt med barn. Om det är akut och utanför kontorstid ska du ringa 112 och be om att bli kopplad till socialjouren. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Vårt mottagningsnummer: 0478-125 10

Dagtid :

Måndag 12.30 - 14.30

Tisdag - fredag 10.00 -11.30 och 12.30 - 14.30


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022
Publicerad: 17 januari 2017 kl. 11.10

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
    Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17