Hemlöshet

Hemlöshet är en situation som uppstår då en person saknar bostad. Det finns många orsaker till hemlöshet. Vissa menar att problemet kommer sig av de hårda krav på hyresgäster som uppstått under de senaste årtiondena och snabbare vräkningar. Ibland är orsaken en akut livssituation.

Hemlös

Att personer blir hemlösa beror sannolikt både på individuella faktorer och brister i samhället. Begreppet hemlöshet omfattar ett antal boendesituationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det är kommunernas ansvar att hemlösa personer i Sverige får det stöd och den hjälp de behöver. Men frågan om hemlöshet ska inte enbart ses som sociala problem som socialtjänsten ska arbeta med, det är också ett bostadsmarknadsproblem. Det är därför viktigt att ha med frågan i kommunens planering för bostadsförsörjningen, i den fysiska planeringen och i direktiven till de kommunala bostadsföretagen.

Socialstyrelsen har definierat fyra olika hemlöshetssituationer:

  • Akut hemlöshet: En person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojourer) eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen.
  • Institutionsvistelse och kategoriboende: En person som ska skrivas ut från anstalt, institution eller liknande inom tre månader, men som inte har någon egen bostad ordnad.
  • Boendelösningar: En person som bor i en boendelösning som kommunen har ordnat på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.
  • Eget ordnat kortsiktigt boende: En person som bor tillfälligt hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos släkt, vänner eller andra privatpersoner.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 februari 2017
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 11.57

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Vakant -  IFO-chef
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17