• Minimera Visa
    2022-06-23
    Eldningsförbud i Kronobergs län
    Från och med fredagen den 24 juni klockan 12.00 och tills vidare gäller eldningsfö... Läs mer

Invandring och integration

Integrationen av våra nyanlända, långtidsarbetslösa och ungdomar är ett stort och viktigt arbete i kommunen. En lyckad integration kan bidra till mycket - inte minst ett rikare näringsliv och meningsfull sysselsättning för fler.Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 januari 2017
Publicerad: 10 januari 2017 kl. 07.51

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Xhevat Latifi -  IFO-chef
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17