Missbruk

Individ- och familjeomsorgen bjuder på råd- och stödsamtal. Vi kan också förmedla kontakter till andra andra professionella hjälpare eller institutioner. Vi kan dessutom erbjuda sakkunskaper kring vilka fysiska och psykiska effekter droger kan få på individen och vilka behandlingsalternativ som finns.

Kronobergs integrerade missbruks- och beroendemottagningen

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför har Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en mottagning med placering i både Växjö och Ljungby för att samla spetskompetensen kring missbruks- och beroendevård.

Verksamheten riktar sig till dig över 16 år med missbruks- och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika och läkemedel. Förhoppning är att mottagningen på sikt ska bidra till att fånga upp personer med psykisk ohälsa och missbruk i ett tidigare skede än vad som sker idag.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 12.02

Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Vakant -  IFO-chef
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17