Stödteamet

Stödteamet är Lessebo kommuns öppenvård för stöd, behandling och förebyggande arbete med samtal som grund.

Livet kan ibland vara utmanande och Stödteamet finns för att ge dig det stöd du behöver för att hantera dess utmaningar. Vårt team av erfarna och engagerade professionella arbetar tillsammans med dig för att skapa en individanpassad plan som främjar dina mål och önskemål.

Stödteamet fokuserar inte bara på att hjälpa när problem uppstår, utan strävar också efter att förebygga svårigheter genom att erbjuda kunskap och verktyg för att främja en hälsosam utveckling hos kommunens invånare.

Så jobbar vi

I Stödteamet jobbar vi med serviceärenden, insatsärenden och förebyggande arbete.

Serviceärenden

Serviceärenden innebär en direktkontakt med Stödteamet med möjlighet till ett antal träffar utan beslut från handläggare samt att träffarna inte journalförs.

Insatsärenden

Uppdrag kommer från individ- och familjeomsorgen och träffar sker med redan aktuella klienter.

Förebyggande

Stödteamet jobbar uppsökande och förebyggande gentemot kommunens skolor, fritidsgårdar och ideella föreningar.

Kontakta Stödteamet

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 november 2023
Publicerad: 22 november 2023 kl. 16.00

Stödteamet

Telefon: 0478-127 11
Öppettider: måndag-fredag 09.00-16.00
E-tjänst: Kontakt med Stödteamet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00