Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansvarsfördelning mellan Lessebo kommun och Region Kronoberg

Hemsjukvården är till för alla som har ett vårdbehov och som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till sin vårdcentral.
Du kan få hemsjukvård under en period efter sjukhusvistelse, men också vid långvarigt behov av vård eller vid behov av vård i livets slutskede. Om du är berättigad till hemsjukvård eller inte prövas individuellt och vården planeras i samråd mellan dig, hemsjukvården och vid behov närstående.

Kontakta hemsjukvården på din ort om du har några frågor.
Klicka på "Kontakta oss" för telefonnummer.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 januari 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.27

Hemsjukvård

 • Hemsjukvård Lessebo- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-126 17

 • Hemsjukvård Hovmantorp- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 55

 • Hemsjukvård Kosta - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 28

 • Hemsjukvård Skruv - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 77

 • Anna-Maria Lindblom - Psykiatrisjuksköterska
  Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård samt råd och stöd i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  Telefon: 0478-125 72

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se