Folkhälsoarbete

Folkhälsa inbegriper vilka levnadsförhållanden vi människor har och vilka möjligheter vi har att leva våra liv. Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers hälsa.
Det övergripande målet i arbetet med folkhälsa är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Särskilt viktigt är det att förbättra hälsan för dem som har det sämst och att ge människor större möjlighet att ta ansvar för sina liv.

Gemensam folkhälsopolicy

I Kronobergs län har vi antaget en gemensam folkhälsopolicy. Länets samtliga kommuner, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen har enats i en gemensam vision för folkhälsan i länet .
Under perioden 2012-2015 fokuseras arbetet på två av de elva regionala folkhälsomålen. Målområde 3 " Barn och ungas uppväxtvillkor" och målområde 11 "Tobak, alkohol, narkotika och spel".

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 januari 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.28

Hemsjukvård

 • Sofie Kåvestam Wennblad - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
  Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

 • Anna-Maria Lindblom - Psykiatrisjuksköterska
  Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård samt råd och stöd i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  Telefon: 0478-125 72

 • Hemsjukvård Lessebo- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-126 17

 • Hemsjukvård Hovmantorp- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 55

 • Hemsjukvård Kosta - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 28

 • Hemsjukvård Skruv - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 77

 • Sigrún Stefánsdóttir - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 33

 • Kristin Münch - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Lessebo och Skruv
  Telefon: 0478-126 76

 • Linn Andersson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 19

 • Ellen Olofsson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Skruv och Lessebo
  Telefon: 0478-126 20


 • Tommy Andersson - Hjälpmedelstekniker
  Ansvarsområde: Service och reparationer av medicintekniska hjälpmedel.

 • Ulrika Elgborn - Hälso- och sjukvårdschef
  Ansvarsområde: Chef för hemsjukvård inklusive rehabenheten
  Telefon: 070-670 76 61

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se