Rehabilitering

Om du är äldre än 18 år och har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder som påverkar dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter kan du få hjälp av kommunens rehabenhet för att återfå eller bibehålla din funktions- och aktivitetsförmåga.

Vem har rätt till rehabilitering eller arbetsterapi?

Kommunal rehabilitering är till för dem som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till sin vårdcentral. Om du är berättigad till rehabilitering i hemmet eller inte prövas individuellt.

Vilken rehabilitering kan jag få?

Rehabiliteringen kan bestå av träning, behandling eller rådgivning. Om du har behov av hjälpmedel kan kommunens Rehabenhet hjälpa dig med utprovning av hjälpmedel.

Rehabenheten består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, och hjälpmedelstekniker.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 17 juni 2021
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.29

Rehab

 • Sigrún Stefánsdóttir - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 33

 • Kristin Münch - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Lessebo och Skruv
  Telefon: 0478-126 76

 • Linn Andersson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 19

 • Tommy Andersson - Hjälpmedelstekniker
  Ansvarsområde: Service och reparationer av medicintekniska hjälpmedel.

 • Ellen Olofsson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Skruv och Lessebo
  Telefon: 0478-126 20


Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se