Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rehabilitering

Om du är äldre än 18 år och har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder som påverkar dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter kan du få hjälp av kommunens rehabenhet för att återfå eller bibehålla din funktions- och aktivitetsförmåga.

Vem har rätt till rehabilitering eller arbetsterapi?

Kommunal rehabilitering är till för dem som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till sin vårdcentral. Om du är berättigad till rehabilitering i hemmet eller inte prövas individuellt.

Vilken rehabilitering kan jag få?

Rehabiliteringen kan bestå av träning, behandling eller rådgivning. Om du har behov av hjälpmedel kan kommunens Rehabenhet hjälpa dig med utprovning av hjälpmedel.

Rehabenheten består av fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, och hjälpmedelstekniker.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 februari 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.29

Lessebo i media

Rehab

 • Sigrún Stefánsdóttir - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 33

 • Elin Uusitalo - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Lessebo och Skruv
  Telefon: 0478-126 76

 • Ellen Olofsson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 19

 • Oskar Dahl - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Lessebo och Skruv
  Telefon: 0478-126 20

 • Tommy Andersson - Hjälpmedelstekniker
  Ansvarsområde: service och reparationer av medicintekniska hjälpmedel.

 • Elin Eriksson Winnerhed - Arbetsterapeut
  Förvaltning/Avdelning: Rehab
  Telefon: 0478-12621 eller 073-0663222

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se