Synpunkter på stöd och omsorg

Vi strävar efter att ge dig en så bra omsorg och vård som möjligt. Dina förslag och synpunkter är viktiga för att stöd, omsorg samt hälso- och sjukvård ska kunna bli ännu bättre.

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får, finns det flera sätt att lämna synpunkter:

 • Prata i första hand med den berörda medarbetaren eller chefen på berörd enhet.

Du kan också lämna synpunkter genom att:

 • Skriva ner dina synpunkter på en blankett som du kan få av medarbetarna.
 • Skriva dina synpunkter på ett vanligt papper och skicka till oss.
 • Skriva dina synpunkter i formulär direkt här på webbplatsen.


Synpunkter på hälso- och sjukvården

Om du har synpunkter på den hälso- och sjukvård du får, kan du även ringa till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, telefon: 0478-125 00.

Patientnämnden

Om du vill kontakta någon utomstående eller om problemen inte blir lösta kan du eller någon anhörig ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård.

Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med:

 • information om hur du kan klaga
 • att berätta för de ansvariga vad du varit med om i vården
 • kontakter med vårdpersonal
 • att hitta till rätt myndighet.


Inspektionen för vård och omsorg

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 11 juli 2019
Publicerad: 11 juli 2019 kl. 14.13

Hemsjukvård

 • Sofie Kåvestam Wennblad - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
  Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

 • Anna-Maria Lindblom - Psykiatrisjuksköterska
  Ansvarsområde: Hälso- och sjukvård samt råd och stöd i hemmet till personer med psykisk funktionsnedsättning.
  Telefon: 0478-125 72

 • Hemsjukvård Lessebo- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-126 17

 • Hemsjukvård Hovmantorp- Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 55

 • Hemsjukvård Kosta - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 28

 • Hemsjukvård Skruv - Sjuksköterskor
  Telefon: 0478-127 77

 • Sigrún Stefánsdóttir - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 33

 • Kristin Münch - Fysioterapeut/sjukgymnast
  Ansvarsområde: Lessebo och Skruv
  Telefon: 0478-126 76

 • Linn Andersson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Hovmantorp och Kosta
  Telefon: 0478-126 19

 • Ellen Olofsson - Arbetsterapeut
  Ansvarsområde: Skruv och Lessebo
  Telefon: 0478-126 20


 • Tommy Andersson - Hjälpmedelstekniker
  Ansvarsområde: Service och reparationer av medicintekniska hjälpmedel.

 • Ulrika Elgborn - Hälso- och sjukvårdschef
  Ansvarsområde: Chef för hemsjukvård inklusive rehabenheten
  Telefon: 070-670 76 61

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se