Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan vi erbjuda dig personligt stöd och service. Du kan antigen ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller via socialtjänstlagen (SoL).

Ansöka om insatser och lämna synpunkter

För att ansöka om insatser enligt LSS kontaktar du myndighetshandläggare LSS/socialpsykiatri. Har du synpunkter kan du vända dig till enhetschefen för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF). Klicka på 'Kontaka oss' för att få upp kontaktuppgifter.

Vill du veta mer? Då kan du läsa i broschyren om stöd till personer med funktionsnedsättning , 513.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, nytt fönster).


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022
Publicerad: 29 november 2016 kl. 15.27

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)

 • Ann-Charlott Westrin -Tf verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Emma Ravn Nerot - tf. Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Linus Kjellsson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 073-054 83 84

 • Korttidsverksamhet - Hackes
  Telefon: 0478-126 86

 • LSS boende och boendestöd - Oden
  Telefon: 0478-126 90

 • Daglig verksamhet - Vikingen
  Telefon: 0478-126 15

 • Socialpsykiatri - Kärnan
  Telefon: 0478-125 68

 • Gruppboende - Runda vägen
  Telefon: 0478-125 45

 • Gruppboende - Smålandsgatan
  Telefon: 0478-125 50

 • Emilia Idbrant - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

 • Anna Soltorp - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 96

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se