Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Om du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan vi erbjuda dig personligt stöd och service. Du kan antigen ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller via socialtjänstlagen (SoL)..

Ansöka om insatser och lämna synpunkter

För att ansöka om insatser enligt LSS kontaktar du myndighetshandläggare LSS/socialpsykiatri. Har du synpunkter kan du vända dig till enhetschefen för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF). Klicka på 'Kontaka oss' för att få upp kontaktuppgifter.

Vill du veta mer? Då kan du läsa i broschyren om stöd till personer med funktionsnedsättning (pdf, nytt fönster).


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Publicerad: 29 november 2016 kl. 15.27

Lessebo i media

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF)

  • Anna Hammarsten Rosander-Verksamhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
    Telefon: 0478-125 88

  • Peter Holmström - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
    Telefon: 0478-126 65

  • Emma Juric - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
    Telefon: 0478-126 47

  • Mattias Hågestad - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
    Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
    Telefon: 0478-125 96

  • Linda Sandberg - Administrativ assistent
    Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
    Telefon: 0478-125 93

  • Korttidsverksamhet - Hackes
    Telefon: 0478-126 86

  • LSS boende och boendestöd - Oden
    Telefon: 0478-126 90

  • Daglig verksamhet - Vikingen
    Telefon: 0478-126 15

  • Socialpsykiatri - Kärnan
    Telefon: 0478-125 68

  • Gruppboende - Runda vägen
    Telefon: 0478-125 45

  • Gruppboende - Smålandsgatan
    Telefon: 0478-125 50

  • Louise Palm - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
    Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
    Telefon: 0478-125 55

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se