Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parker och grönområden

I Lessebo kommun är det aldrig långt till naturen med skogar och grönområden.

Skötsel och underhåll

Anläggningsenheten planerar, sköter och underhåller alla kommunala grönområden, gräsytor, lekplatser, planteringar och blomsterarrangemang.

Våra parker

Vi har cirka 370 000 m² gräsytor och cirka 6 000 m² planteringsytor som vi sköter.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 15.39

Anläggningsenheten

  • Örjan Wilhelmsson - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Anläggningsenheten
    Telefon: 0478-128 03

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se