Torghandel

torghandel

Kommunen upplåter Bergsrådets torg i Lessebo tätort som allmän försäljningsplats för torghandel. Endast anvisade platser inom torgen är upplåtna som allmänna försäljningsplatser. Detta gäller även handelsbodarna på Bergsrådet.

Torgplatser i Lessebo

 

Dagar och tider för torghandel

Torghandel får ske alla dagar. På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 13.00. På julskyltningssöndagen kan kommunens verksamma företag, föreningar eller kommuninvånare marknadsföra och försälja sina produkter på halv saluplats utan kostnad. Detta gäller dock inte handelsbodarna, där en dagstaxa tillämpas.

Platserna får i övrigt användas på följande tider:

Bergsrådet: måndag-söndag 08.00 - 20.00

Taxa

Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon avgift för att bedriva torghandel. Priserna nedan är per ruta, en ruta är cirka 3x3 meter. Behöver du större plats kan du betala för fler rutor. Priserna för torghandel är exklusive el. Om du behöver el kan du betala 25 kronor per dag eller 150 kronor per månad (detta gäller ej för food trucks och fordon).

Högsäsong 1 april till 30 september

Torg

Pris

Bergsrådet

300 kronor per månad

Lågsäsong 1 oktober till 31 mars

Torg

Pris

Bergsrådet

200 kronor per månad

Tillfällig plats

Torg

Pris

Bergsrådet

100 kronor per dag

Handelsbodarna på Bergsrådet

Torg

Pris

Bergsrådet

150 kronor per dag


Priser för food trucks och personbil Alla priser är per fordon och exklusive el. Tillgång till el finns och betalas utifrån förbrukad mängd. Förfrågan om taxa och plats för annat fordon exempelvis lastbil lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Torg

Pris

Bergsrådet

200 kronor per dag


500 kronor i månaden


Ansökan och handläggning

För att ansöka om torghandel på Bergsrådet i Lessebo ska en blankett fyllas i och skickas eller lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan ska vara helt ifylld och underskrivan innan någon handläggning kan påbörjas. F-skattesedel ska ha bifogats till ansökan. Vid inkomplett ansökan meddelas detta till sökande.

Ansökan om offentlig plats (utanför torgyta)

Tillfälligt tillstånd för att använda yta utanför anvisade platser för uppställning av försäljningsstånd, varor och fordon med mera. kan i särskilda fall beviljas av polismyndigheten och kommunen utifrån ansökan om tillstånd att använda offentlig plats. Den som vill använda försäljningsplatser på andra tider än när ordinarie torghandel sker, kan ansöka om tillstånd hos polismyndigheten för användning av platsen.

Ansökningar där sökanden vill stå under en längre tidsperiod och där försäljningen är av en mer fast och permanent karaktär hänvisas i första hand till torgplatser på Bergsrådets torg. I de orter där torgplatser ej finns kan förvaltningen bevilja upplåtelse av allmän plats även för längre tidsperioder.

Se nedan när man behöver söka om tillstånd och hur man går tillväga.

När behövs tillstånd?

Du behöver tillstånd av polisen när du vill använda offentlig plats. Exempel på offentlig plats är väg, gata, trottoar, park eller strandbadplats. Offentliga platser ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Kommunen tar ut en kostnad för användandet av marken.

Du behöver tillstånd för:

 • Att ställa ut en container, en mobilkran och/eller en byggnadsställning i samband med exempelvis ett bygge. Detta gäller även om du bygger om hemma och vill använda mark utanför din egen tomt för uppställning av maskiner eller material.
 • Uteservering i samband med din restaurang eller vid ett evenemang
 • Julgransförsäljning eller torghandel
 • Festival, idrottstävling, julmarknad eller annat evenemang som riktar sig till allmänhet.
 • Filminspelning

Du behöver inte betala någon avgift för att använda marken om det gäller:

 • Tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär.
 • Återvinningsstationer, klädinsamling eller lånecykelställ.
Förbered din ansökan

Du är välkommen att kontakta kommunen med din förfrågan om tid och plats. Kommunen kontrollerar om det är kommunens mark eller annan markägare. Det behövs alltid tillstånd av markägaren för att använda marken. Maila uppgifter om önskan plats och tid och vad du vill göra till samhallsbyggnad@lessebo.se så hjälper vi dig vidare.

Behövs fler tillstånd?
Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Meddela detta eller annat specifikt som är bra för kommunen att känna till i din förfrågan så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt enhet då det kan behövas fler tillstånd.

Sök polistillstånd

Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används. Tillståndet bör även innehålla information om eventuell avstängning av väg.

Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och aktuell kommun.

Tänk på:

 • Att ansöka i god tid, helst minst en månad i förväg,
 • Att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för
 • Att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften.

Här ansöker du om polistillstånd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer sen?
 • Efter att polisen granskat din ansökan görs en förfrågan till kommunen. Kommunen bedömer din ansökan och lämnar ett besked till polisen, ibland tillsammans med vissa villkor som ska uppfyllas för att ansökan ska kunna bli godkänd.
 • Polisen utfärdar ett tillståndsbevis och skickar det till dig med villkor och regler som ska följas och respekteras.
 • Polisen tar ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.

Vid eventuella frågor kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare på 0478-12546 eller maila samhallsbyggnad@lessebo.se

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Publicerad: 11 maj 2021 kl. 17.29

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se