Trafik och gator

Anläggningsenheten sköter underhållet av kommunens gator, gång- och cykelvägar och gatubelysning.  Vi ansvarar för underhåll, snöröjning, sandning och sopning på ett sätt som gör att miljön blir trafiksäker.

Vem ansvarar för vägarna?

Vägarna på landsbygden, de vägar som förbinder orterna och genomfarterna i samhällena (tex Storgatan genom Lessebo) ansvarar Trafikverket för.

Vägar som kompletterar Trafikverkets vägar på landsbygden benämns enskilda vägar och drivs av vägsamfälligheter. Dessa finansieras av Trafikverket, kommunen och de boende utmed vägen.

Belysning

Gatubelysningen kontrolleras 1 gång per år, månadsskiftet augusti/september. Samt reparation av felanmäld belysning sker första vardagen varje månad.

Felanmälan

Ser du gatubelysning som är trasig? Eller har du hittat en grop i cykelvägen? Då vill gärna att du gör en felanmälan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Publicerad: 7 december 2016 kl. 14.03

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
    Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 40

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se