Trafik och gator

Serviceenheten sköter underhållet av kommunens gator, gång- och cykelvägar och gatubelysning.  Vi ansvarar för underhåll, snöröjning, sandning och sopning på ett sätt som gör att miljön blir trafiksäker.

Vem ansvarar för vägarna?

Vägarna på landsbygden, de vägar som förbinder orterna och genomfarterna i samhällena (till exempel Storgatan genom Lessebo) ansvarar Trafikverket för.

Vägar som kompletterar Trafikverkets vägar på landsbygden benämns enskilda vägar och drivs av vägsamfälligheter. Dessa finansieras av Trafikverket, kommunen och de boende utmed vägen.

Belysning

Gatubelysningen kontrolleras 1 gång per år, månadsskiftet augusti/september. Reparation av felanmäld belysning sker första vardagen varje månad.

E-tjänster

Felanmälan

Enskilda vägar

Parkeringstillstånd

Gräva och schakta

Skrotbilar och felparkerade bilar på kommunal och allmän mark

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 1 mars 2024
Publicerad: 7 december 2016 kl. 14.03

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
    Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
    Telefon: 0478-125 56

  • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
    Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
    Telefon: 0478-128 03

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se