Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök bidrag till barnens lovaktiviteter

Sök bidrag till barnens lovaktiviteter!

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela medel till avgiftsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.

Alla bidragsberättigade föreningar, samfund och kommunala verksamheter kan ansöka om pengar för att ordna gratis aktiviteter för barn och unga mellan 6 till 15 år i kommunen. Föreningen eller organisationen måste ha ett plus-eller bankgiro för att få bidrag. Bidrag kan inte betalas ut till privatpersoner.

Lovaktivitetsmedel finns fram till 2020 så man kan bygga något mera långsiktigt.

Aktiviteterna ska:

 •  Göra det möjligt för möten över sociala gränser
 •  Vara gratis för barn och unga mellan 6 till 15 år
 •  Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 •  Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn 
       med olika social bakgrund
 •  Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Det måste vara öppen inbjudan
        till alla barn.


Ansökan ska innehålla:

 •  Information om din förening, organisation eller verksamhet med kontaktuppgifter
 •  Beskrivning av aktiviteten
 •  Plats för aktiviteten
 •  Beräknat antal deltagare pojke/ flicka/ annat, 6-8 år, 9-12 år respektive 13-15 år
 •  Information om det är begränsat antal platser
 •  Start- och slutdatum
 •  Kostnadskalkyl med beräknad kostnad för material, ev. lokalhyra, ledararvode.
 • Återrapportering sker i form av att kunna visa på faktiska kostnader vid anmodan, samt antal deltagande flickor och pojkar och i vilket åldersspann, 6-8 år, 9-12 år respektive 13-15 år.

Ansökningstider

 • 15 mars, inför påsklovet, (gäller år 2018-2020)
 • 15 maj inför sommarlovet, (gäller år 2018-2019)
 • 8 oktober. inför höstlovet, (gäller år 2018-2020)
 • 12 november, inför jullovet, (gäller år 2018-2020)

Välkommen med din ansökan! Skickas via mail till kulturochfritid@lessebo.se

 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Publicerad: 8 juni 2017 kl. 08.08

Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Jenny Ramnér - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 67

 • Gunilla Aronsson - Kultur- och fritidsassistent
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 19

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se