• Minimera Visa
  2023-09-25
  Vattnet stängs av - Lessebo
  Det kommer att bli driftstörningar och avstängning av dricksvattnet från och till ... Läs mer

Sammanträden och kallelser

Kommunens nämnder och styrelser har med jämna mellanrum sammanträden. Här hittar du sammanträdesdatum och kallelser. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Vissa filer är stora och kan ta lång tid att ladda ner.

Sammanträden och kallelser 2023

I plusboxarna hittar du datum när kommunfullmäktige, styrelser och nämnder sammanträder under året samt kallelser i sin helhet för några av nämnderna. Om du är intresserad av kallelse och handlingar från övriga nämnder, kontakta Kontaktcenter.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Onsdagar kl. 14.00, plats meddelas ledamöterna.

 • 4 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 6 december
Barn- och utbildningsnämnden

Tisdagar kl. 14.00, plats meddelas ledamöterna.

 • 17 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 19 december
Samhällsbyggnadsnämnden

Måndagar kl. 13.00, plats meddelas ledamöterna.

 • 16 januari
 • 23 januari
 • 20 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december
Myndighetsnämnden

Onsdagar kl. 14.00, plats meddelas ledamöterna.

 • 25 januari
 • 8 mars
 • 26 april
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 11 oktober
 • 6 december
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 september 2023
Publicerad: 8 januari 2018 kl. 09.48

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se