Fler i arbete viktigt för kommun och näringsliv

Arbetslösheten är hög i Lessebo kommun och antalet jobb är färre än antalet invånare i arbetsför ålder. Det gör kommunen till en utpendlingskommun där grannkommunerna i allmänhet och Växjö i synnerhet är arbetsplats för många kommuninvånare.

På Lessebo kommuns enhet för Arbete och integration är Fia Flink chef. Tillsammans med sina medarbetar jobbar hon för att fler invånare i Lessebo kommun ska ha egen försörjning.

- Vi arbetar tätt med Karin Bååth och kommunens näringslivsavdelning med att fler personer ska få egen försörjning, säger Fia Flink. Just nu har vi runt 50 personer på extratjänster vilket ger dem bra arbetslivserfarenhet och en inkomst samtidigt som man utför välbehövliga arbetsuppgifter.

Bland de som funnits i Fia Flinks verksamhet har flera fått jobb och gått vidare till studier. Det innebär att de inte har ekonomiskt bistånd eller annan ersättning från samhället. Flera arbetsgivare runt om i Lessebo kommun har också varit bra på att anställa till exempel nyanlända.

- Vi är tydliga hos oss med att språket är viktigt. Utan en bra svenska som gör att man kan prata med kollegor och ta till sig av instruktioner är det svårt att få arbete, säger Fia Flink. När vi lyckas etablera kontakt mellan en deltagare och en arbetsgivare som ser personens kvalitéer är det extra roligt.

- I Lessebo kommuns omställningsstrategi har vi pekat ut att vi måste halvera arbetslösheten till 2025. Det Fia Flink och hennes gäng gör tillsammans med alla företag och privata aktörer inom omställning kommer spela roll, säger Karin Bååth. Vi vet att det finns flera företag i Lessebo kommun som skulle anställa bara man hittar rätt person med rätt kompetens. Alla vi kan matcha mot rätt jobb är en vinst för alla.

Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Publicerad: 12 mars 2021 kl. 14.25

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se