Sök en utvecklingscheck för att utveckla ditt företag!

Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget?

Ännu kan du ansöka om Utvecklingscheck (från Almi/Region Kronoberg) som är framtagen för att stödja kostnader för exempelvis utveckling av produkter, tjänster, marknader eller företaget.

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr och 200 000 kr – som motsvarar hälften av kostnaden för vad man vill göra. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att checken beviljats.

Du kan använda pengarna för att projektanställa en ny kompetens till företaget eller köpa konsulttjänster.

Du som kan söka får ha max 249 anställda.
Omsättning 2-100 mkr (inkl koncerntillhörighet).
Företaget skall ha god ekonomisk ställning.

 

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 14 november 2023 kl. 14.02

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se