Destinationsutveckling

 

Lessebo kommun är en av kommunerna i Glasriket ochhar en besöksnäring med cirka 1 miljon besökare om året. I nära samverkan med besöksnäringen, andra offentliga aktörer och föreningar, arbetar vi med att utveckla destinationsarbetet i Glasriket.

Vad är en destination?

En destination är ett geografiskt avgränsat område där flera aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt som resmål. På destinationen kan besökaren få en helhetsupplevelse inom områdena resa, bo, äta och göra. Destinationen kan vara såväl nationell, regional som lokal. Exempel på destinationer är Sverige, Småland, Glasriket och Kosta.

Destinationsutveckling

Destinationsutveckling handlar om att utveckla reseanledningar och produkter inom bo, äta och göra som utgår från vad besökaren vill ha. För att en destination ska vara framgångsrik och intressant, krävs en samordning mellan det offentliga och det privata. Det utbud som företagen inom besöksnäringen på en destination erbjuder är oftast den främsta reseanledningen, det vill säga det som avgör varför besökaren väljer att åka just dit.

Besökarnas upplevelse av destinationen bygger i hög grad på platser och tjänster som utvecklas och tillhandahålls av det offentliga, såsom transporter och infrastruktur, attraktiva stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och lokal offentlig service.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 januari 2024
Publicerad: 28 augusti 2018 kl. 13.46

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se