Tillstånd, regler och tillsyn

Stämplar

Allt du gör påverkar din hälsa och miljön omkring dig. Hur du väljer att bo, äta, arbeta, roa dig och vila har effekter både just nu och i framtiden. Därför finns det lagar och bestämmelser för hur du ska göra för att skydda din och andras hälsa och miljön från skadlig påverkan. Här har vi samlat några vanliga tillstånd, regler och vad som gäller kring tillsyn.

Tillstånd och regler

Det är viktigt att du som vill driva företag tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon myndighet. Det kan vara till Lessebo kommun men även till statliga myndigheter såsom länsstyrelsen eller polisen. Många tillstånd kan ta tid att få så det är bra att vara ute i god tid.

Verksamt.se har en tjänst som heter Hitta tillstånd där du hittar de myndigheter som handlägger tillstånd, registrering och anmälan för olika typer av verksamheter. Här hittar du också frågor och svar om tillstånd:

Verksamt.se - Hitta tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

För verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön krävs också att egenkontroll utförs. Särskilda krav kan också ställas på verksamheten i sig, lokalen eller på dig som ska driva verksamheten.

Tillstånd, regler och tillsyn

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 maj 2024
Publicerad: 8 december 2016 kl. 15.13

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se