Upphandling och inköp

Alla inköp och all upphandling i Lessebo kommun ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika leverantörer så att kommunens resurser utnyttjas effektivt.

Vad är det som styr?

Lessebo kommuns upphandling av varor, tjänster och entreprenader regleras i två lagar. Det är lagen om offentlig upphandling (LOU) som är den lag som styr de flesta av kommunens upphandlingar och lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) som reglerar upphandling inom vissa speciella områden, som till exempel distribution och produktion av el och dricksvatten.

Kommunen ska vid upphandlingen enligt LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn) följa ett antal principer:

  • Principen om icke-diskriminering
  • Principen om likabehandling
  • Proportionalitetsprincipen
  • Principen om öppenhet
  • Principen om ömsesidigt erkännande

Mer information om offentlig upphandling finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida:

Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma upphandlingar

 

Lessebo kommun och dess bolag genomför ibland egna eller gemensamma upphandlingar men samarbetar även med närliggande kommuner i länsupphandlingar där två eller flera kommuner deltar. Lessebo kommun använder sig även av centralt upphandlade avtal hos SKL Kommentus, HBV, Kammarkollegiet, Sinfra, med flera.

Affärsetik

Lessebo kommun är en upphandlande myndighet, en juridisk person, vilket innebär en köpare. De som företräder kommunen ska känna till vilka regler/lagar som styr inköp och upphandlingar samt nyttja de avtal som finns.

Bli leverantör till Lessebo kommun

 

Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar.

Du kan läsa mer om hur det går till och vilka upphandlingar som är aktuella genom att gå in på dokumenten eller länkarna nedan.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 6 mars 2024
Publicerad: 6 december 2016 kl. 10.41

Upphandling

  • Hans Andersson - Upphandling/inköp
    Förvaltning/Avdelning: Kommmunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 41

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se