Naturreservat

I Lessebo kommun finns sex naturreservat som du kan vandra i spännande skogsnatur, öppna åkrar och ängar med artrik ängsflora eller njut av hisnande utsikt under fikastunden. Här finns det nya smultronställen att utforska året runt.

På Länsstyrelsens hemsida finns en sökbar karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för dig som vill hitta fram till naturreservaten.

Lövsjö ängar

Den 1100 meter långa markerade stigen genom Lövsjö ängar leder dig genom ett artrikt område med små öppna åkrar och ängar omväxlande med betade ekhagmarker. Lövsjö ängar har i hundratals år varit en del av inägomarken till Lövsjö by. Man ser spåren av forna tiders odlarmöda bland annat genom förekomsten av stora stenrösen.

Skärgöl

Naturreservat Skärgöl ligger på en höjd strax norr om Kosta samhälle. Reservatet utgörs av slåtterängar, öppna betesmarker och lövrika trädklädda betesmarker med lång kontinuitet av hävd. En mängd kulturhistoriska lämningar såsom husgrunder, brunnar och källor, stentippar, odlingsrösen, äldre åkrar m.m. påträffas i betesmarkerna.

Stocksmyr-Brännan

Stocksmyr-Brännan erbjuder besökaren en känsla av vildmark med stora myrar och skogar. Reservatet omfattar 2 300 ha land och vatten och är därmed länets största. Området karaktäriseras av mosaiken av myrar, skogar, sjöar och vattendrag. Myrarna tillhör de finaste i länet där man kan se sileshår, myrlilja, missne och orkidéer.

Tiafly

Den glest tallskogsbevuxna myren Tiafly är nästan helt okänd. Detta trots att den alldeles orörda myren skyddades redan 1939 av dåvarande Domänverket. I myren finns en göl, Tiagöl, som omfamnas av en talldominerad sumpskog. Hela området är opåverkat av dikning och mycket vackert.

Tikaskruv

Tikaskruv är ett litet hagmarksområde med imponerande äldre träd och intressant flora och fauna, beläget cirka 5,5 kilometer sydost om Kosta. Naturreservatet Tikaskruv har historiskt sett utgjort den lilla byn Tikaskruvs ängs- och betesmarker.                          

Visjön

En vandring på den 6 km långa stigen runt Visjön bjuder på spännande skogsnatur och härliga utblickar över sjön och dess öar. Den markerade stigen börjar vid en rastplats vid sjöns utlopp. Det är själva Visjön med omgivningar som utgör naturreservat och syftet är att bevara en typisk näringsfattig smålandssjö omgiven av ca 100-årig barrblandskog som ska få utvecklas fritt.                            

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 17 september 2018
Publicerad: 20 januari 2017 kl. 12.37

Uppleva

 • Kontaktcenter


  Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
  Postadress:
  Lessebo kommun, 365 80 Lessebo
  Telefon: 0478-125 00
  E-post: kontaktcenter@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till turism@lessebo.se

Kontakt Turistinformation

Lessebo
Besök: Kontaktcenter, Storgatan 78, Lessebo, 365 31 Lessebo
Telefon:
0478-507 05
E-post: turism@lessebo.se