Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dialogmöte för 20-29 åringar

Hösten 2016 genomförde polis och kommun en trygghetsmätning. Nu vill vi bjuda in dig som är mellan 20-29 år och bor i Lessebo kommun till ett dialogmöte för att få en klarare bild av vilka åtgärder vi behöver göra för att öka tryggheten.

Svaren från trygghetsmätningen i åldersgruppen 20-29 visar följande:

 • Få har varit utsatta för brott under det senaste året.
 • Få uppgav att de upplevde sig trygga.
 • Betydligt fler uppgav att de upplevde sig otrygga.
 • Målgruppen upplevde låg tillit till polisen.

Det är viktigt att alla åldersgrupper kan uppleva trygghet och tillit. Vi vill därför komma i kontakt med er och ha en dialog. Eventuellt avslutar vi mötet med att besöka platser
som ni upplever otrygga.

Mer information

Har du synpunkter eller frågor? Kontakta: Camilla Thure på telefon 0478-12506 eller via e-post camilla.thure@lessebo.se.

Trygghetsmätningen hittar du här.

Enkäten skickades till ett slumpmässigt urval på 1200 invånare. Ungefär 800 besvarade enkäten. Utav dessa var 70 unga vuxna mellan 20-29 år.

Senast uppdaterad: 18 april 2017
Publicerad: 18 april 2017 kl. 13.40

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Fernando Germond Corrêa - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 070-347 20 73

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Göran Jörgensson - Ekonomi-/IT-chef
  Förvaltning/Avdelning: Ekonomiavdelningen, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 31

 • Jan-Peter Elf - Personalchef
  Förvaltning/Avdelning: Personalkontoret, Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 25

 • Caroline Arvill - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kultur- och fritidsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 67

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se