• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Årlig trygghetsmätning

Polisområde Region Syd genomför årligen en Trygghets-mätning tillsammans med kommunerna inom polisområdet. Undersökningen kompletterar tillsammans med statistik från både polis och kommun samt medborgardialoger den lokala problembilden som är grunden i det brottsförebyggande arbetet.

Trygghetsmätningen

 

Brottsstatistik/anmälda brott kan inte ringa in en lokal trygghetsituation och problembild på ett bra sätt eftersom inte allt som uppfattas som problem i ett område är brott och alla brott inte anmäls. Den ger också information om hur väl tidigare års arbete med att minska människors utsatthet för mängdbrott och ordningsstörningar lyckats, samt hur allmänheten uppfattar den lokala polisverksamheten i sina bostadsområden.

Trygghetsmätningen går ut till ca 1200 slumpvis utvalda medborgare i Lessebo kommun, ca 300 i varje tätort. Målpopulationen är invånare mellan 16-85 år.

De frågor som ställs rör:

 • Utemiljö
 • Missbruksproblem
 • Utomhusstörningar
 • Utsatthet för brott
 • Oro för att utsättas för brott
 • Konkret känsla av otrygghet
 • Polisens agerande mot problem

Sammanställning görs av det oberoende undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikationer i Göteborg.

Hur används Trygghetsmätningen?

 Trygghetsmätningen ligger till grund för den lokala problembild som det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, använder i sitt arbete. Trygghetsmätningen ligger också till grund för kommande medborgardialoger och medborgarlöften.

Resultat Trygghetsmätning Lessebo kommun

Sammanvägningen av "problemindex" utgörs av medelvärdet för problemnivåerna för samtliga de 32 indikatorerna som besvaras i enkäten.

Område/aspekt

2016

2015

2014

2012

Total problemindex

1,84

1,59

1,21

1,56

Urval

1200

300

300

300

Svarsfrekvens i Lessebo tätort

69,2
Invånare

8760

8516

8256

8012

Anmälda våldsbrott .

per 100 000 invånare enligt

www.kolada.se

970

822

848

1061

Total index Lessebo

2,31
Total index Hovmantorp

1,59
Total index Kosta

1,50
Total index Skruv

1,68 
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 16 april 2017 kl. 15.34

Lessebo i media

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - Enhetschef/VA-ingenjör
  Förvaltning/Avdelning: Vatten- och avloppsenheten
  Telefon: 0478-125 52

 • Birgitta Andersson - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lokalvårdsenheten
  Telefon: 0478-125 42

 • Mikael Hinseäng - Enhetschef/Fastighetsingenjör
  Förvaltning/Avdelning: Fastighetsenheten
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Anläggningsenheten
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se