Trygghet

Brottsstatistiken visar att det är tryggt att bo och vistas i Lessebo kommun. Det är få anmälda brott.

Brottsförebyggande råd

I Lessebo kommun finns ett brottsförebyggande råd. Den leds av en styrgrupp som består av kommunstyrelsens ordförande, lokalpolischef, kommunchef och kommunpolis. I styrgruppen tecknas samverkansavtal mellan kommun och polis och medborgarlöften till kommunens invånare.

Två till fyra gånger om året träffas det brottsförebyggande rådet som består av kommunpolis, politiker, kommunchef, förvaltningschefer, ANDT-samordnare, skolans säkerhetschef och utvecklingsstrateg.

Trygghetsmätning

Polisen och kommunen genomför årligen en trygghetsundersökning. Genom undersökningen får kommunen om hur invånarna upplever nedskräpning och skadegörelse, trygghet att vistas ute, buskörning och risk att drabbas av inbrott.

Du kan läsa mer om Trygghetsmätningen på vår sida om årlig trygghetsmätning:

Årlig trygghetsmätning

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 22.46

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se