Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhet för långsiktig utveckling

Varje dag, varje timme pågår verksamheten i Lessebo kommun. Nu finns årsredovisningen som berättar om vad som hände 2018 klar. Den beslutades av kommunfullmäktige i slutet på april.

- Det är viktigt för framtiden att se till helhetsperspektivet i en långsiktig hållbar utveckling. För att våra invånare skall se positivt på vår kommun måste det finnas inriktning på ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård i årsredovisningens förord.

Kommunens verksamhet följs upp varje år. Målen om att Lessebo kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, och att verksamheten ska hålla en hög kvalité är däremot långsiktiga. Verksamheterna i Lessebo kommun ska jobba efter målet att kommunen ska ha 10 000 invånare år 2025. Det är ett mål som beslutats i kommunens utvecklingsstrategi.

I årsredovisningen beskrivs verksamheterna och större händelser under året. TIll exempel bokslutet som slutade på ett underskott på 10,4 miljoner kronor. Lessebo kommun valde att lösa in en pensionsskuld som belastade resultatet negativt. Om inte pensionsskulden lösts in hade bokslutet slutat med 12,6 miljoner i överskott.

Senast uppdaterad: 13 maj 2019
Publicerad: 13 maj 2019 kl. 12.34

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Jan-Peter Elf - Tillförordnad socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se