• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.
På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi.

Budget

Kommunen upprättar varje år en budget. Budgeten är en plan som visar hur pengarna i kommunen ska fördelas. I första hand görs budgeten för det kommande året men den innehåller också en plan två år framåt. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige.

Budget

Årsredovisning

För att beskriva året som gått sammanställer Lessebo kommuns förvaltningar i början av varje år bokslut och verksamhetsberättelser. Sammanställningen redovisas i kommunens årsredovisning.

Sammanfattning av årsredovisning 2019

 • Årets resultat för kommunen blev 8,9 mkr, exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 11,8 mkr.
 • Årets resultat för koncernen blev 13,3 mkr, exklusive jämförelsestörande poster är resultatet 16,2 mkr.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 87,3 mkr för kommunen och 129,7 mkr för koncernen.
 • Soliditeten har ökat till 43 % (41%).
Årsredovisning
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 april 2020
Publicerad: 21 november 2016 kl. 11.20

Lessebo i media

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se