Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.
På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi.

Budget

Kommunen upprättar varje år en budget. Budgeten är en plan som visar hur pengarna i kommunen ska fördelas. I första hand görs budgeten för det kommande året men den innehåller också en plan två år framåt. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige.

Budget

Mål

Mål och riktlinjer för kommunens olika verksamheter behövs för att kommunen ska jobba kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De är också till för att du som invånare ska veta vad dina skattepengar är används till.

Mål

Årsredovisning

För att beskriva året som gått sammanställer Lessebo kommuns förvaltningar i början av varje år bokslut och verksamhetsberättelser. Sammanställningen redovisas i kommunens årsredovisning.

Sammanfattning av årsredovisning 2017

 • Årets resultat för kommunen blev 43,0 miljoner kronor.
 • Årets resultat för koncernen blev 48,7 miljoner kronor.
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 14,2 mkr för kommunen och 22,4 mkr för koncernen.
 • Soliditeten har ökat till 42,3 % (37,4%).
Årsredovisning
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 juni 2018
Publicerad: 21 november 2016 kl. 11.20

Kommun och politik

 • Monica Widnemark (s)
  Telefon: 070 - 536 25 01

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Ann Strand - Kanslisamordnare
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se