Ekonomi

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi.

Budget

Kommunen upprättar varje år en budget. Budgeten är en plan som visar hur pengarna i kommunen ska fördelas. I första hand görs budgeten för det kommande året men den innehåller också en plan två år framåt. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige. Tryck på plustecknet nedan för att se de senaste budgetdokumenten.

Budget

Årsredovisning

För att beskriva året som gått sammanställer Lessebo kommuns förvaltningar i början av varje år bokslut och verksamhetsberättelser. Sammanställningen redovisas i kommunens årsredovisning. Tryck på plustecknet nedan för att se de senaste årsredovisningarna.

Årsredovisning
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 25 juni 2024
Publicerad: 21 november 2016 kl. 11.20

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se