Byggandet fortsätter

Våren brukar vara en intensiv period för bygglovshandläggarna på Lessebo kommun. Men den började betydligt lugnare än vanligt men under april så tog det fart igen med ärenden. Det finns däremot saker att göra för Marcus Ekström och kollegorna som håller på med bygg och miljöfrågor.

Det händer däremot saker ändå. På det nya området Törnrosa är man inne i sluttampen på ett bygge som fått interimistiskt slutbesked.

- Det finns två bygglov på Törnrosa i Hovmantorp. Så är det även på Djurhult i Lessebo. Vi kan nu se hur husen börja växa fram på dessa nya villaområden, säger Marcus Ekström. På Törnrosa så är de bägge radhustomterna samt fyra villatomter sålda. På Djurhult är sex av tomterna sålda.

Under 2019 kom det in 125 bygglovsansökningar till Lessebo kommun. Det rör sig om allt från privatpersoners bostäder till flerbostadshus och till företag som vill göra åtgärder på sina lokaler. Marcus ansvarar också för markförsäljning på Lessebo kommun och i det arbetet ingår att vara i kontakt med personer som är intresserade av att köpa villatomter på Djurhult och Törnrosa.

- Det kommer väldigt många olika frågor från de som funderar på att köpa tomt, säger Marcus Ekström. De vanligaste frågorna handlar om pris och de kostnader som är förenade med att man köper mark. Markpriset för en villatomt är 50 kronor per kvadratmeter. De flesta tomter är runt 1000 kvadratmeter så markpriset blir då cirka 50 000 kronor.

Sammantaget med anslutningsavgift för el, vatten och avlopp samt en del andra avgifter så landar priset för en tomt på någonstans mellan 250-300 000 kronor. Lessebo kommun säljer marken obearbetad, så markberedning för att göra färdigställa tomten i önskat skick tillkommer på den som köper.

Mer information

Senast uppdaterad: 29 juni 2022
Publicerad: 20 maj 2020 kl. 08.42

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se