Lediga tomter

I samtliga av kommunens fyra samhällen finns det lediga tomter.

Är du intresserad av en tomt? Kontakta oss på 0478-12500 eller samhallsbyggnad@lessebo.se så hör vi av oss. Du kan också ställa dig i den kommunala tomtkön. Funderar du på att flytta till Lessebo kommun? Då kan du läsa mer om våra skolor, om vad man kan uppleva och vilka lediga jobb kommunen som arbetsgivare har.

Från och med den 1 september 2021 förmedlas de kommunala tomterna via en tomtkö. Läs mer om tomtkön här: Tomtkö - Lessebo Länk till annan webbplats.

Lessebo
 • Enskilda tomter

I Lessebo samhälle finns det ett par enskilda tomter som är obebyggda och till salu.

En tomt ligger på Mossvägen, mellan nummer 3 och 7, och är ca 1000 kvadratmeter stor.

Det finns också två tomter på Månadsvägen 4 respektive 6.

 • Djurhult

Visningskarta med tomter som går att boka via Lessebo kommun. Just nu är tomt 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 är sålda.

Plankarta där röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning. Inom området får man bygga en villa i högst två plan och en komplementbyggnad. 25% av tomterna får bebyggas.

Hovmantorp

På gång


Södra Hovmantorp

Ett område söder om Hovmantorp mot Ormeshaga är på gång. Försäljningen kommer till skillnad från andra lediga tomter att ske till marknadsmässigt pris och planeras att ske via fastighetsmäklare. Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras och därmed få tillgång till uppdateringar under processens gång.


Östra Hovmantorp

Kommunstyrelsen har beslutat om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som möjliggör för cirka 14 nya tomter i östra delen av Hovmantorp, öster om Morkullevägen.

Planprocessen beräknas ta ungefär 6 månader och en eventuell försäljning utav tomterna sker tidigast våren 2022 och kommer att förmedlas via den kommunala tomtkön. Följ arbetet med detaljplanen under Detaljplaner - Lessebo Länk till annan webbplats..

Västra Hovmantorp

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny detaljplan som möjliggör för förtätning i västra Hovmantorp utmed Västergatan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar för 5 nya villatomter i området.

Försäljning av tomterna beräknas ske under första halvåret 2022 och kommer att förmedlas via den kommunala tomtkön.

Läs mer om den antagna detaljplanen på Detaljplaner - Lessebo Länk till annan webbplats..

Kosta
 • Befintliga tomter

I Kosta samhälle finns det ett antal befintliga tomter som är obebyggda.

 • Koskulls väg 8 och 10
 • Glasblåsarvägen 2
 • Bredvid Bergstigen 15
 • Bredvid Bergstigen 13
 • Bergsstigen 6, 8, 10, 12
 • Kvarnvägen 10
 • Östra vägen 1, 6
 • Gamla kyrkvägen 21, 23, 25, 33, 35
 • Koskulls väg

Röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning och utbyggnad. Tomtindelningar är inte gjorda i nuläget.

Skruv
 • Befintliga tomter

I Skruvs samhälle finns det ett antal befintliga tomter som är obebyggda.

 • Kristallvägen 1, 3, 5, 10
 • Brukshagsvägen 2, 4, 6, 8, 10
 • Glasbruksvägen 12, och bredvid
 • Bredvid Mejerigatan 10
 • Mejerigatan 3
 • Trollbergsvägen 1, 2, 8
 • Genvägen 7, 14, 16, 19
 • Åbrovägen 16
 • Gåsamålavägen 3
 • Norr om Östra infarten

Röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning och utbyggnad. Tomtindelningar är inte gjorda i nuläget.

 • Åbrovägen

Röd markering symboliserar området som är i fokus för försäljning och utbyggnad. Tomtindelningar är inte gjorda i nuläget.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 1 september 2021
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se