Södra Hovmantorp

Planområdet är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 km från samhället, öster om sjön Rottnen. Planområdet omfattar cirka 9 ha och i nuläget planeras för 22 nya tomter för bostäder. Tillträde till de nya tomterna beräknas i nuläget att tidigast kunna ske under 2023.

Försäljningen kommer att ske till marknadsmässigt pris och planeras att ske via fastighetsmäklare. Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras och därmed få tillgång till uppdateringar under processens gång.

Du kan anmäla intresse för tomterna genom att fylla i formuläret på denna sida.Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att kunna skicka information till dig rörande tomterna i södra Hovmantorp.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Publicerad: 30 april 2021 kl. 10.15

Inflyttningsteamet

Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
Postadress:
Lessebo kommun, 365 80 Lessebo
Kontaktcenter: 0478-125 00
E-mail: odehus@lessebo.se