Södra Hovmantorp

Området är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort, cirka 1,5 kilometer från samhället, öster om sjön Rottnen. I etapp 1 kommer 9 villatomter att säljas till marknadsmässigt pris via mäklare.

Försäljningsprocessen

Svensk Fastighetsförmedling är vår upphandlade fastighetsmäklare som kommer att hantera försäljningen av de 9 tomterna. Innan försäljningen börjar kan intresseanmälan göras till mäklare. Kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakt

  • Rasmus Wickell, Svensk Fastighetsförmedling 0707809497
  • Magdalena Pavic, Svensk Fastighetsförmedling 0739185420

Områdesinformation

Det aktuella området för etapp 1 är beläget i södra delen av Hovmantorps tätort,
cirka 1,5 kilometer från samhället, öster om sjön Rottnen. Igenom området går väg 834
som går från Hovmantorp till bland annat Ormeshaga och Linnehult. I området finns
idag två fritidshus med tillhörande komplementbyggnader samt en klubbstuga
tillhörande en fiskeklubb.


Ta del av detaljplanen

Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2022. När en detaljplan har vunnit laga kraft betyder det att den inte längre går att överklaga.

Lagakrafthandlingar

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 30 april 2021 kl. 10.15

Inflyttarteamet

Besöksadress: Storgatan 78, 365 31 Lessebo
Postadress:
Lessebo kommun, 365 80 Lessebo
Kontaktcenter: 0478-125 00
E-mail: odehus@lessebo.se