Ett annorlunda år på grund av pandemin

Syntolkning: På bilden ses ett visir samt en flaska handsprit. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Insyn i den kommunala verksamheten är en viktig del av demokratin. Det är i år 100 år sedan även kvinnor fick rösta i allmänna val och det är också 50 år sedan Lessebo kommun bildades. Detta är en artikel från Lessebo kommuns årsredovisning för 2020 och syftet är att öka insynen i den kommunala verksamheten.

Ett annorlunda år på grund av pandemin

Den förvaltning som påverkats mest hittills under coronapandemin är socialförvaltningen. De första konstaterade fallen i den kommunala omsorgen kom först i juni, vilket var långt efter de flesta andra kommuner.

- Vi är ödmjuka för att det dröjde så länge innan det kom smitta i vår omsorgsverksamhet, säger Annika Fröberg som är socialchef i Lessebo kommun. Det gjorde att vi kunde skapa nya rutiner och hitta arbetssätt med skyddsutrustning. Vi kunde också dra lärdom från arbetet i grannkommuner där man drabbats betydligt hårdare.

Det har varit två stora frågor som socialförvaltningen arbetat med. En som inledningsvis krävde mycket arbete var inköp och användande av skyddsutrustning. Under våren var det brist på utrustning globalt och leveranserna dröjde. Trots det saknades aldrig skyddsutrustning i verksamheten.

- Vi arbetade mycket med utbildning och rutiner. Även om man är van att arbeta med hygienfrågor så är munskydd och visir i vardagen i mångt och mycket nya inslag, säger Annika Fröberg. Vi ser också att många i personalen har slitit hårt och är trötta. Det kräver mycket att arbeta med skyddsutrustning och att göra det rätt. Ingen vill vara den som smittar någon annan.

Senast uppdaterad: 20 maj 2021
Publicerad: 20 maj 2021 kl. 10.36

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se