Ett årshjul för bättre skolresultat

Syntolkning: På bilden ses utbildningschef Therese Linnér sittande framför ett fönster. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Insyn i den kommunala verksamheten är en viktig del av demokratin. Det är i år 100 år sedan även kvinnor fick rösta i allmänna val och det är också 50 år sedan Lessebo kommun bildades. Detta är en artikel från Lessebo kommuns årsredovisning för 2020 och syftet är att öka insynen i den kommunala verksamheten.

Ett årshjul för bättre skolresultat

 

Bättre skolresultat är det som ligger högst på agendan för barn- och utbildningsnämnden i Lessebo kommun. Sedan ett antal år tillbaka finns ett strukturerat arbetssätt där man varje dag arbetar enligt en tydlig modell.

- Det är klassrummet och undervisningen som vi valt att fokusera på, säger Therese Linnér som är utbildningschef i Lessebo kommun. Det är utifrån det som vi skapar olika aktiviteter under året. Det handlar om konkret handledning i dokumentet Lärarnas rutiner. Skolans rutiner är en sorts kalender som blir ett årshjul. Varje skolform har sina egna rutiner.

Något som är unikt för Lessebo kommun är planen för bättre och bättre undervisning. Det går till så att varje lärare får framåtsyftande återkoppling från sin rektor. Rektorerna är då och då med i klassrummet för att kunna ge en bra återkoppling. I sin tur får rektorerna återkoppling från förvaltningens ledning på hur deras skola och ledningsarbete fungerar. Detta sker varje år och gör att det finns ett nära samarbete.

- Ingen ska lämnas ensam i sin roll, varken rektorer eller lärare, säger Therese Linnér. Vi gör det här tillsammans för att eleverna ska nå kunskapsmålen. En av punkterna i vår modell är redovisning för barn- och utbildningsnämnden. Där redovisar vi elevernas progression, det vill säga hur deras skolresultat går framåt.

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Publicerad: 27 maj 2021 kl. 13.52

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se