Trygghetsfrågor på medborgardialog 2021

Syntolkning: Ett ordmoln där det i mitten står "Påverka Lessebo kommun" och andra större ord som "skola, bostäder, sjönära, trygghet". Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Sammanställningen av årets dialogträffar för medborgardialog är nu klar. Redovisningen har gått till kommunstyrelsen som föreslås skicka den vidare till nämnder och bolag för vidare hantering och kommentarer.

- Det kom in runt 200 synpunkter och förslag på årets dialogträffar, berättar Olof Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun och den tjänsteperson som sköter det praktiska runt medborgardialogen.

Årets träffar var välbesökta på alla fyra orter med fler besökare än tidigare. Det var också en spridning i åldrar från barn i skolåldern till äldre pensionärer.

På träffarna berättade också kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård om syftet med medborgardialog och att det är politikernas verktyg för att fördjupa kunskapen om vad medborgarna tycker i olika frågor. Medborgardialogen kan också ses som ett komplement till den verksamhet som partierna själva bedriver.

- Frågorna som diskuterades på träffarna innehöll stor variation och förutom de trygghetsfrågor som var tema fanns ingen stor fråga som återkom på alla träffar, säger Olof Björkmarker. Årets medborgardialog var också en aktivitet inom ramen för firandet av Demokratiåret och vi uppmärksammade också att Lessebo kommun fyller 50 år.

Från Lessebo kommuns sida hade man förberett två frågor på temat trygghet:

Varför skiljer sig den upplevda tryggheten så mycket jämfört med den faktiska brottsligheten?
Vad kan vi göra för att engagera medborgare i Vuxenvandrare och Grannsamverkan?

De inkomna synpunkterna finns redovisade på sidan www.lessebo.se/medborgardialog.

Senast uppdaterad: 19 november 2021
Publicerad: 19 november 2021 kl. 08.33

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se