Medborgardialog

Lessebo kommun genomför årligen organiserad medborgardialog där förtroendevalda och tjänstemän träffar invånare. De förslag och synpunkter som lämnas sammanställs och ligger till grund för beslutsfattande. Dialogträffarna genomförs under hösten.

Inbjudan 2021

Träffarna inleds med aktuell information från kommunen innan det blir diskussion i mindre grupper. Det är demokratiår i år med 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Det är också 50 år sedan Lessebo kommun bildades. Lessebo kommun tar därför gärna in förslag som handlar om demokrati och hur du som medborgare vill och kan påverka.

Träffar klockan 18.00

6 oktober – Kosta folkets hus
13 oktober – Lessebo, Bikupans matsal
20 oktober – Hovmantorps folkets hus
27 oktober – Skruvs folkets hus

Välkomna! Ingen anmälan krävs.

Om corona

Träffarna genomförs utifrån de rekommendationer kring corona som gäller vid givet tillfälle men det är bra att tänka på avstånd och inte delta om man är sjuk. Om läget kring corona ändras kan det också bli förändringar i hur medborgardialogen genomförs.

Resultat från tidigare medborgardialog

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Publicerad: 14 september 2020 kl. 14.59

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se