Dialog, förslag och synpunkter

Har du frågor till tjänstemän eller politiker kan du ställa frågor via e-post, telefon eller post, medverka på allmänhetens frågestund, lämna ett medborgarförslag och/eller medverka på medborgardialoger.

Ställa frågor

Har du konkreta frågor som rör någon av kommunens verksamheter kan du ställa dessa direkt till den det berör eller kommunens förvaltning via post, e-post eller telefon. Kontaktuppgifter till kommunen finns under Kontakta oss.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Ta chansen att ställa frågor till våra politiker under allmänhetens frågestund vid de tillfällen som punkten inleder kommunfullmäktiges sammanträde.  Under högst 30 minuter kan allmänheten ställa kortfattade frågor om de ärenden som är på agendan. Den frågande ska vara folkbokförd i Lessebo kommun och ställa sin fråga till viss fullmäktigeledamot. Därefter har den frågande rätt att ställa en följdfråga på det givna svaret. Du ser i kallelsen till respektive möte om frågestunden arrangeras.

Lämna medborgarförslag

Vill du påverka politiker i olika frågor har du möjlighet att lämna ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan ställas i alla typer av frågor där kommunen verkar och fattar beslut. Medborgarförslag får lämnas av den som är folkbokförd i kommunen. Ett medborgarförslag ska:

 • vara skriftligt,
 • endast behandla ett ämne,
 • undertecknas av en eller flera personer,
 • innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer så att kommunen sedan kan informera dig om hur ditt förslag behandlats.

Tänk på att ditt förslag blir en allmän handling när du överlämnar det till kommunen. Det innebär att den som vill kan få läsa eller ta en kopia på förslaget.

Medborgardialoger

Varje år bjuder våra politiker in till medborgardialog i en aktuell fråga i vilken de vill ha in medborgarnas synpunkter. Du kan läsa mer på vår sida om medborgardialog:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Marcus Dackling (m) - Oppositionsråd
  Telefon: 070-980 87 58

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se