Tyck till om din kommun!

Illustration med tre huvuden mot en blå bakgrund och texten Är du utvald?

I dagarna landar SCB:s medborgarundersökning hos 1 000 slumpvis utvalda personer i Lessebo kommun som får möjlighet att tycka till om sin kommun.

SCB:s medborgarundersökning genomförs på uppdrag av Lessebo kommun och handlar om hur du som invånare upplever att det är att leva och bo i kommunen.

Undersökningen syftar till att mäta invånarnas inställning till kommunens verksamheter, hur det är att bo och leva i Lessebo kommun och vilket inflytande invånarna upplever sig ha. Svaren ger viktig vägledning kring hur invånarnas och samhällets förväntningar på kommunen ser ut och är ett underlag i vårt utvecklingsarbete.

I Lessebo kommun kommer 1 000 personer i olika åldrar och i olika delar av kommunen få möjlighet att delta. Det är möjligt att svara på frågorna via webb eller pappersenkät. All praktisk information kommer att skickas ut via brev till de berörda personerna.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår från den 24 augusti fram till början av november. Resultaten presenteras för kommunerna under december månad.

Fler möjligheter att tycka till

Om du inte blir en av de utvalda att svara på enkäten finns andra möjligheter att lämna in synpunkter.

Under oktober månad genomför vi trygghetsvandringar och medborgardialoger i Hovmantorp, Kosta, Skruv och Lessebo. Mer information och uppföljning från tidigare medborgardialoger finns här på vår webbplats:

Lesssebo.se/medborgardialog

Du är också alltid välkommen att kontakta oss med frågor eller synpunkter. Enklast når du rätt genom att höra av dig via Kontaktcenter, telefon 0478-125 00 eller e-post kontaktcenter@lessebo.se.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023
Publicerad: 24 augusti 2023 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se