Stödteamet ger hopp om en bättre framtid

Wladimir Valdebenito, Sabine Hinz-Preuss, Guillermo Valdebenito Alvarado, Pontus Gill, Alexander Korpela

Wladimir Valdebenito, Sabine Hinz-Preuss, Guillermo Valdebenito Alvarado, Pontus Gill, Alexander Korpela och Susanne Johansson (saknas på bilden) är gänget som jobbar i Stödteamet.

Lessebo kommuns nya stödteam har sedan den 1 augusti mött invånare som behöver stöd för att hantera utmaningar i livet.

I november 2022 beslutade socialnämnden att inrätta ett stödteam för att ersätta den dåvarande öppenvården inom socialförvaltningen. Stödteamet har varit igång sedan den 1 augusti 2023 med uppdraget att arbeta med förebyggande och stödjande insatser inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.

Snabb hjälp och stöd till invånare i alla åldrar

Under de första månaderna har Stödteamet gett stöd och hjälp till många invånare i alla åldrar. Stödteamets samordnare Pontus Gill berättar att han och hans kollegor hittills har jobbat med frågor som bland annat rör missbruk, föräldrastöd, psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro. De hjälper även till vid barnförhör och övervakade umgängen. Parallellt har Stödteamet påbörjat ett förebyggande arbete gentemot skola, förskola och kommunens fritidsgård.

– Jag tror att vi har bemött ett uppdämt behov hos många invånare att snabbt få psykosocialt stöd. Det är något väldigt fint med att alla invånare kan ringa oss och snabbt få en tid för samtal. Många blir förvånade över hur snabbt de faktiskt kan få hjälp. Efter bara några veckor hade vi haft ett femtiotal ärenden där den yngsta klienten bara var några månader och den äldsta var över 90 år. Kort och gott tror jag att vi ger hopp för många om en bättre framtid, säger Pontus Gill.

Jobbar för ett tryggare och mer välmående samhälle

I Stödteamet jobbar sex personer med olika bakgrunder och kompetenser. Där finns ungdomscoacher och behandlare inom missbruk, ungdom och familj. Sabine Hinz-Preuss, som är familjebehandlare, tycker att Stödteamets breda och flexibla arbetssätt ger en bättre möjlighet att bemöta de behov och utmaningar som finns i samhället idag:

– Jag upplever Stödteamet som ett kvalitetslyft i arbetet som är riktat mot ett tryggare och mer välmående samhälle. För mig känns det också givande och stimulerande att tillhöra en grupp som förenar många olika kompetenser och erfarenheter.

Vill göra nytta för många

Ett av uppdragen för medarbetarna i Stödteamet är att främja en hälsosam utveckling hos kommunens invånare genom att erbjuda kunskap och verktyg för att förebygga svårigheter. Wladimir Valdebenito, som är missbruks- och ungdomsbehandlare, tror att Stödteamet kommer att göra nytta för många:

– Om fem år hoppas jag att vi kan blicka tillbaka och vara stolta över att vi har byggt upp en välfungerande verksamhet. Men viktigast av allt är att se de förändringar vi har kunnat stötta fram hos individer för att de ska kunna må bättre och få ett bättre liv.

Kontakta Stödteamet

Du kan läsa mer om Stödteamet och vilken hjälp du kan få under Stöd och omsorg:

Stödteamet

Senast uppdaterad: 23 november 2023
Publicerad: 23 november 2023 kl. 07.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se