Svar på invånarnas förslag och synpunkter

Nu har vi publicerat svar på alla förslag och synpunkter som vi fick in till kommunen under medborgardialogerna i oktober 2023.

De förslag och synpunkter som vi får in från invånare under våra medborgardialoger är viktiga för utvecklingen av våra verksamheter.

Alla svar på frågor, förslag och synpunkter från 2023 års medborgardialoger har nu behandlats av respektive nämnd och kommunstyrelsen. Sammanställningen finns publicerad på vår sida om medborgardialog:

Lessebo.se/medborgardialog

Fler sätt att lämna synpunkter

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Lessebo kommun för att lämna synpunkter och förslag. På vår sida om synpunkter och felanmälan har vi samlat information om hur du som invånare anmäler fel, lämnar synpunkter, ger förslag till förbättringar eller ställer frågor till oss:

Lessebo.se - Synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad: 15 mars 2024 kl. 09.34

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se