Stationshuset i Hovmantorp får nytt liv

Ett foto på Sofia Edlund Renbjörk och Carl Hägerwall Stein framför stationshuset i Hovmantorp en solig sommardag.

Planarkitekt Sofia Edlund Renbjörk och fastighetschef Carl Hägerwall Stein lyfter fram att både invånare och kommunanställda kommer att kunna ha glädje av stationshuset i Hovmantorp efter renoveringen.

När renoveringen av stationshuset i Hovmantorp är klar under hösten 2024 blir det en större väntsal för resenärer, bättre tillgänglighet och nya kontor och mötesrum.

I februari 2023 skadades stora delar av stationshuset i Hovmantorp i en brand. Huset ägs av Lessebo kommun och när det nu renoveras sker en hel del förändringar som invånare och kommunanställda får nytta av.

Väntsalen som finns i den ena halvan av bottenplanet byggs ut och det kommer att finnas ingång för resenärer både på framsidan och på baksidan av huset. Huset tillgänglighetsanpassas, bland annat genom att det byggs en hiss upp till plan två. I den del av bottenvåningen som inte är väntsal byggs kontor som kommer att hyras ut till privat verksamhet.

På plan två skapas flexkontor som kommunanställda kan boka för att kunna sitta i Hovmantorp och jobba. Där kommer även att finnas mötesrum för kommunal verksamhet som även kan hyras ut till andra.

– Vi har sett ett behov av arbetsplatser för en större flexibilitet för personalen. Det har även varit en stor efterfrågan på mötesrum i Hovmantorp för kommunal verksamhet. Här kommer det även att finnas möjlighet framöver att möta invånare, vilket ökar tillgängligheten till kommunal service för de som bor i Hovmantorp, säger Carl Hägerwall Stein, som är fastighetschef på Lessebo kommun.

Under renoveringen byts alla fönster ut och byggnaden tilläggsisoleras. En del gamla detaljer sparas inuti huset, bland annat den gamla trätrappan upp till ovanvåningen. Utanför utökas parkeringsytan och det tillkommer sex nya laddplatser för elbilar, vilket gör att det totalt blir åtta laddplatser. Sofia Edlund Renbjörk jobbar som planarkitekt på Lessebo kommun. Hon understryker vikten av att tänka hållbart och långsiktigt.

– Stationshuset är ett slags landmärke för Hovmantorp och kommer i blickfånget när man kommer med tåg eller passerar förbi på vägen. Nu vill vi tänka långsiktigt och göra stationshuset till en plats som både invånare och kommunanställda kan ha stor nytta av, säger Sofia Edlund Renbjörk.

Renoveringen av stationshuset i Hovmantorp kommer att vara klar under hösten 2024.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024
Publicerad: 3 juli 2024 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se