Anpassad grundskola

Särskola

I den anpassade grundskolan går elever från 7-16 år och skolan är 9-årig.

Den anpassade grundskolan ska ge eleverna en utbildning anpassad efter varje elevs förutsättningar. Pedagogiken, läromedlen och miljön är speciellt anpassade efter elevens behov och förutsättningar. På Nyängskolan strävar vi efter att skapa ett lustfyllt lärande för eleverna som är förankrat i verkligheten, vi lägger stor vikt vid att skapa delaktighet i samhället och göra eleverna rustade för olika vardagssituationer.

På anpassad grundskola läser eleverna efter Lgra 22 och följande ämnesområden:

 • svenska
 • matematik
 • engelska
 • SO
 • NO
 • bild
 • musik
 • idrott och hälsa
 • slöjd
 • hem- och konsumentkunskap
 • teknik
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Estetisk verksamhet
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

 
Här kan du läsa mer om läroplanerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår vision för elever som går på Nyängskolan är:

 • att alla elever får utvecklas i sin takt efter ett individuellt upplägg.
 • att ge varje elev trygghet, glädje och utmaningar.
 • att alla ska få känna gemenskap och en "VI-känsla".
 • att lärandet blir lustfyllt och förankrat i verkligheten.
 • att eleverna blir delaktiga i samhället och rustade för olika vardagssituationer.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Publicerad: 8 december 2016 kl. 16.25

Anpassad skola

 • Christina Fransson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Nyängskolan och särskild utbildning för vuxna
  Telefon: 0478-126 55

 • Expedition Nyängskolan
  Telefon: 0478-126 81

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se