Anpassad gymnasieskola

Gymnasiesär

Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform och utbildningen pågår under fyra år. Den anpassade gymnasieskolan delas in i nationella program och individuellt program.

 I Lessebo kommun finns det individuella programmet, de elever som vill gå på ett nationellt program hänvisas i första hand till Kungsmadskolan i Växjö.

Målet med utbildningen på det individuella programmet är att förbereda eleverna inför ett meningsfullt vuxenliv vad det gäller arbete, boende och fritid. Det individuella programmet anpassas efter varje elevs förutsättningar, behov och intressen. I vår strävan att hitta en lämplig arbetsplats efter skoltiden har vi ett nära samarbete med Daglig verksamhet.

På det individuella programmet följer eleverna läroplan för den anpassad gymnasieskolan och läser följande ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation
 • Praktik (rektor beslutar praktikens omfattning)

 
Här kan du läsa mer om läroplanen för gymnasiesärskolan. Länk till annan webbplats.

Mentorer

Varje elev har en egen mentor, som är elevens närmaste person i skolan. Mentorn skapar och upprätthåller en god kontakt med hemmet, följer elevens utveckling, upprättar individuell studieplan samt ser till att eleven har individuellt anpassade uppgifter.

Vår vision

Vår vision för elever som går på Nyängskolan är:

 • att alla elever får utvecklas i sin takt efter ett individuellt upplägg.
 • att ge varje elev trygghet, glädje och utmaningar.
 • att alla ska få känna gemenskap och en "VI-känsla".
 • att lärandet blir lustfyllt och förankrat i verkligheten.
 • att eleverna blir delaktiga i samhället och rustade för olika vardagssituationer.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Publicerad: 8 december 2016 kl. 16.26

Anpassad skola

 • Christina Fransson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Nyängskolan och särskild utbildning för vuxna
  Telefon: 0478-126 55

 • Expedition Nyängskolan
  Telefon: 0478-126 81

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se