Komvux som anpassad utbildning

Nyängskolan erbjuder anpassad utbildning för vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i anpassad grundskola. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på anpassad gymnasieskolas nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vilka har rätt att delta?

Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i anpassad utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Följande kurser erbjuds:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 5 juli 2023
Publicerad: 15 januari 2017 kl. 16.16

Vuxenutbildning

 • Christina Fransson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Nyängskolan och särskild utbildning för vuxna
  Telefon: 0478-126 55

 • Expedition Särskild utbildning för vuxna
  Telefon: 0478-126 81

 • Daniel Abrehe - Studie- och yrkesvägledare
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo utbildningscenter, vuxenutbildning, gymnasieutbildning
  Telefon: 0478-126 70

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se