Avgifter och regler

Lessebo kommun tillämpar Riksdagens beslut om allmän förskola samt maxtaxa för förskola och fritidshem.

Taxa

Maxtaxa innebär ett tak för hur mycket en plats i förskola och fritidshem får kosta. Taxan är utformad som en enhetstaxa, det vill säga avgiften avser kostnaden för en plats och är densamma oavsett hur många timmar per vecka som barnet vistas i förskolan eller fritidshemmet.

Inkomsttaket för beräkning av maxtaxa är 56 250 kr.

Avgiftsreducering för barn i förskola för tre- till femåringar

För barn med omsorgsbehov utöver förskolans avgiftsfria timmar reduceras månadsavgiften med 25,24 %. Avgiften reduceras för att kompensera de 525 avgiftsfria timmarna per år. Reduceringen görs fr o m 15/8 det år barnet fyller tre år och börjar i förskola för tre- till femåringar till och med det år barnet fyller sex år och avslutar sin förskoleplacering.

Avgiftsberäkning

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (före skatt). Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas sammanboende som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. För gifta/sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas/sammanboendes sammanlagda inkomster.

Avgiftsgrundande inkomst

Samtliga beskattningsbara bruttoinkomster ska uppges på blanketten "Inkomstuppgifter förskola och fritidshem". Vårdnadshavare är skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att korrekt avgift ska kunna debiteras. Lämnas inte inkomstuppgift debiteras högsta avgiften enligt maxtaxa. Vid förändrad inkomst ska ny inkomstuppgift lämnas.

Öppettider

Ordinarie öppettider är mellan kl. 06.30-18.00. Om behov finns mellan kl. 06.00-18.30 måste en ansökan göras minst 14 dagar före start.

Klicka här för Regler och taxa för förskola och fritidshem 2024 , 444.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 december 2023
Publicerad: 15 januari 2017 kl. 16.13

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se