Betyg och bedömning i grundskolan

I grundskolan har alla elever i årskurs 1 till 9 rätt till skriftliga omdömen i alla ämnen. Elever i årskurs 6 till 9 får betyg i alla ämnen.

 •  Individuella utvecklingsplaner

Den 23 oktober 2013 beslutade riksdagen att individuella utvecklingsplaner, IUP, endast ska skrivas en gång per år för elever som inte får betyg (åk 1-5). Lärarna behöver inte skriva IUP:er för elever som får betyg.

 • Skriftligt omdöme

Alla elever i årskurs 1-9 har rätt till skriftliga omdömen i de ämnen de läser. De skriftliga omdömena ska eleverna få i samband med de utvecklingssamtal som de har minst en gång per termin. Omdömena ska vara ett stöd för eleverna att nå de nationella målen och att tidigt kunna få den hjälp som de behöver. Tanken är att ett skriftligt omdöme är tydligare än om läraren bara berättar muntligt hur det går för eleven.

 • Rektors ansvar

Det är varje skolas rektor som ansvarar för hur de skriftliga omdömena utformas på skolan. Omdömena ska utgå från skolans pedagogiska planering.

 • Betyg

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

 • Årskurs 6-9

Vid varje terminsslut får alla elever i årskurs 6 till och med årskurs 9 betyg i alla ämnen utom i språkval. Betyg i språkvalet får eleverna från och med höstterminen i årskurs 7.

 • Inte godkänd

Om eleven inte når kunskapskraven i ett ämne kan skolan inte ge något betyg. I sådana fall kan eleven tillsammans med sin vårdnadshavare be om att få ett skriftligt omdöme som visar elevens kunskapsutveckling i ämnet. I omdömet ska skolan förklara vilket stöd man har gett eleven för att uppnå kunskapskraven.  

Länkar

Betyg och betygskriterier för dig som är elev eller förälder (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 juli 2023
Publicerad: 30 december 2016 kl. 13.21

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Linda Bjälkenborn - Tf. Biträdande utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 64

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se