Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och är öppet året runt. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Vad är fritidshem?

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera skolan och erbjuda elever en meningsfull fritid. Fritidshemmet ska vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan samt under loven.
 • Innehållsmässigt genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem.

Vad styr fritidshem?

Fritidshemmet styrs av skollagen. Dessutom ska fritidshemmet tillämpa delar av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Avgifter

Kommunen får ta ut en rimlig avgift för plats i fritidshem. Lessebo kommun använder maxtaxa. Maxtaxa innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften blir för olika familjer.

Ansöka om fritidshemsplats?

https://etjanster.lessebo.se/oversikt/overview/16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Publicerad: 30 november 2016 kl. 15.48

Fritidshem

 • Madeleine Johansson - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Kvarndammsskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-127 64

 • Expedition Kvarndammskolan
  Telefon: 0478-127 63

 • Fritids Övre Kvarnen
  Telefon: 0478-127 16

  Fritids Nedre Kvarnen
  Telefon: 0478-128 15

 • Amra Zulic - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Hackebackeskolan, F-6 skola, fritidshem
  Telefon: 0478-126 14, 0768-84 94 36

 • Expedition Hackebackeskolan
  Telefon: 0478-126 54

 • Fritids Hackebackeskolan
  Telefon: 0478-126 04

 • Roger Wisberg - Rektor
  Förvaltning/Avdelning: Lustigkulla skola, Björkskolan
  Telefon: 0478-127 09

 • Expedition Björkskolan
  Telefon: 0478-127 05

 • Fritids Björkskolan
  Telefon: 0478-127 12

 • Expedition Lustigkulla skola
  Telefon: 0478-127 05

 • Fritids Lustigkulla skola
  Telefon: 0478-127 36

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se