Avfallsplan

Gemensam avfallsplan ska förebygga att avfall uppstår

Lessebo har, tillsammans med fyra andra kommuner i länet, antagit en ny gemensam avfallsplan med mål och åtgärder för att bland annat förebygga att avfall uppstår samt omhänderta mer avfall till återvinning.

Den nya gemensamma avfallsplanen för Lessebo, Växjö, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommuner, går från att avfallshantering handlat om effektivt undanskaffande till att i stället planera för att förebygga att avfall uppstår, och utnyttja de gemensamma resurserna fullt ut. Allt avfall ska också hanteras som potentiella resurser.

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår samt att omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015). De fem kommunerna har beslutat att:

 • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.
 • Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter.
 • Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
 • Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller renoveras.
 • Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
 • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
 • Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.

Avfallsplanen har beslutats i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och gäller fram till 2025.

Läs mer om den gemensamma avfallsplanen här: Södra Smålands Avfall & Miljös webbplats (SSAM). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 16 november 2021 kl. 15.11

Vatten- och avloppsenheten

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se