• Minimera Visa
  2020-09-24
  Driftstörning på vattnet i Skruv
  Måndagen den 28 september kan det förekomma driftstörningar i dricksvattnet. Vattn... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Företagens avfall

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller farliga ämnen för människors hälsa och miljön. Ämnen som t.ex. kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Det finns därför en rad regler när det gäller farligt avfall.

Företagens avfall

Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, fotokemikalier, bekämpningsmedel och lysrör.

Genom att välja mindre miljöskadliga produkter och varor kan vi minska mängden farligt avfall i samhället. Det är mycket viktigt att det farliga avfall som ändå uppstår sorteras ut och tas om hand på rätt sätt.

Hantering av farligt avfall

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för hanteringen av ditt farliga avfall. Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall och det ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Oftast krävs att avfallet förvaras på tätt underlag, inom invallning eller i ett avloppslöst utrymme. Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall och det ska lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling.

Bestämmelser om hur farligt avfall ska hanteras finns i miljöbalkens avfallsförordning (SFS 2001:1063). I förordningens bilaga anges vad som klassas som farligt avfall. Sammanställning över samtliga regler inom avfallsområdet finner du på Naturvårdsverkets webbplats.
Sammanställning om tillståndskrav vid transporter, undantag etc. finns på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Lessebo i media

Vatten- och avloppsenheten

 • Katarina Karlsson Palm - Enhetschef/VA-ingenjör
  Förvaltning/Avdelning: Vatten- och avloppsenheten
  Telefon: 0478-125 52

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se