Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner

Vill du ta del av gamla ritningar och dokument kring din fastighet är du välkommen att besöka oss eller beställa dem över e-post.

Beställ handlingar

Du kan beställa handlingar från samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post och telefon. Ta gärna reda på de uppgifter som behövs för att ta fram dina handlingar innan du beställer dem. Då underlättar du vårt arbete och du får dina handlingar snabbare.

Observera att kommunen bara kan lämna ut de handlingar som förvaras hos kommunen - en allmän handling.

Beställ handlingar via post, e-post eller telefon.

Ange i din beställning

 • fastighetsbeteckning (om du inte vet vad din fastighet har för beteckning kan du kontakta oss via telefon för en sökning på din adress)
 • typ av handling/ar. Till exempel planritning, fasadritning eller OVK-protokoll.
 • årtal (om relevant)

Kommunen kan ta ut en avgift vid kopiering, scanning och porto ifall beställaren vill ha en stor mängd handlingar enligt antagen taxa: Taxa för utlämning av allmän handling och övrig kopiering, antagen 20-11-16.pdf (lessebo.se) Länk till annan webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 3 januari 2023
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.57

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se