Kungörelse om bygglov

När ett beslut om lov eller förhandsbesked fattas kungörs, det vill säga meddelas, detta i Post- ich Inrikes Tidningar (PoIT). Där finns alla beslut som är fattade från och med 2 maj 2011.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats gör du så här:

 1. Gå till Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. När du är inne på Post- och Inrikes Tidningars webbplats, klicka på "Sök kungörelse" i vänsterspalten.
 3. Klicka på "Avancerad sökning".
 4. I rullistan för "Ämnesområde" väljer du "Kungörelse enligt plan- och bygglagen"
 5. Fyll i övriga rullistor beroende på vad du söker för typ av kungörelse.
 6. Klicka på "Sök".
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 27 maj 2024
Publicerad: 28 juni 2022 kl. 15.56

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se